• 0312 354 33 31 - 0549 357 70 70
  • info@fidanpnomatik.com
PEMAKS

PEMAKS

Silindir ve Aksamları

AIGNEP

AIGNEP

Ftings ve Quick Kapinleri

ACL

ACL

Selenoid Valfleri

AIRBEST

AIRBEST

Vakum Üniteleri Ve Aksamları

COSYS

COSYS

Elektronik Regülatörler

PVD

PVD

Aktüatörlü Vanalar, Patlaç Valfler ve Selenoid Valfler

PNOMEK

PNOMEK

Basınç ve Sıcaklık Şalterleri

VEMA

VEMA

Valfler Ve Şartlandırıcıları

KURUMSAL

Vizyonumuz

<span style="\&quot;color:rgb(255," 0,="" 0)\"="">

Neden Buradayız?

Fidan Pnömatik sorumluluğu, bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için, dünya üzerinde faaliyet gösterdiği her noktada çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlamaktır.” Bu doğrultuda çevreyi korumaya odaklanan programlar uygulayarak, topluma fayda sağlayan faaliyetler yoluyla Fidan Pnömatik gerçekten sürdürülebilir bir şirket haline getirmek vizyonumuzun temel çatısını oluşturmaktadır.!